top of page

LV Boutiqe svetainės naudojimo taisyklės

Prieš naudodami mūsų paslaugą, atidžiai perskaitykite šias svetainės naudojimo taisykles.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. Spalio 20 d

Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.lvshop.lt susijusios nuostatos.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

Asmens duomenų apsauga

Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.lvshop.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikoje.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.lvshop.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.lvshop.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Daugiau informacijos rasite mūsų Pirkimo ir Grąžinimo taisyklėse.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.lvshop.lt teikiamomis paslaugomis.
Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.lvshop.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
Užsakymai priimami tik naudojantis elektroninėje parduotuvėje www.lvshop.lt
Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą, o siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas anuliuojamas.

bottom of page